Správa

Zoznam povolených prípravkov, základných látok, hnojív a krmív v EPV

26.06.20 21:32
Kategória: Aktuality

dňa 26.06.2020 boli zverejnené vo Vestníku MPRV SR (Ročník LII, Čiastka 12) nasledovné zoznamy: 

·        Zoznam prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prípravkov a základných látok povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. s. 8778/2020-620

·        Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. s. 8774/2020-620“

·        Zoznam krmív povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. s. 8779/2020-620

https://www.mpsr.sk/index.php?<wbr />navID=6&navID2=6&sID=23&year=<wbr />2020

 

Vestník MPRV SR zo dňa 26.06.2020 bol zverejnený aj na webovom sídle ÚKSÚP https://www.uksup.sk/ooepv-<wbr />registre-a-zoznamy.

Na webovom sídle ÚKSÚP zároveň Odbor ovocinárstva a EPV zverejňuje zoznamy, ktoré sa priebežne aktualizujú.