Správa

Získavanie informácií o podporách z PPA - Manuál pre žiadateľa

01.12.17 20:13
Kategória: Úvodná stránka

Pôdohospodárska platobná agentúra pre urýchlenie a uľahčenie komunikácie žiadateľov s PPA pripravila krátky manuál s návodom ako získavať informácie o podporách z PPA rýchlejšie a efektívnejšie.