Správa

Zhromaždene za ústavnú ochranu pôdy

14.04.17 18:42
Kategória: Úvodná stránka

Vzhľadom na aktuálne spoločenské dianie a skutočnosť, že ústava SR je už otvorená, pripravil Rodný kruh v spolupráci so Zväzom Ekotrend na 22.4.2017 Zhromaždenie za ústavnú ochranu pôdy ved.sk/VedPodujatia.zem17.htm, ktorého cieľom bolo prebudiť čo najväčšie množstvo občanov, aby v tejto dejinnej chvíli urobili niečo pre správu svojej zeme, potravinovú bezpečnosť a životný priestor pre ďalšie naše pokolenia. Pôda sa na území Slovenskej republiky dostáva do rúk zahraničných i domácich špekulantov, kým bežný slovenský občan sa podľa súčasných zákonov nemôže dostať k pôde nad pätinu hektára, ak nie je v tomto smere podnikateľom...

Preto žiadame zrušiť nezmyselné obmedzenia pre občanov, a umožniť bežným občanom dostať sa k pôde, a naopak, zaviesť obmedzenia pre špekulatívny kapitál, ktorý skupovaním, ale aj inak (exekúciami...), získava ďalšiu pôdu po tisícoch hektárov.

Preto, a aj pre ďalšie veci spomenuté vo výzve: 4 zemské požiadavky www.rodnacesta.sk/4-zemske-poziadavky, bolo zvolané celoslovenské Zhromaždenie za ústavnú ochranu pôdy ved.sk/VedPodujatia.zem17.htm - 22.4.2017 v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí.


Výsledné požiadavky boli adresované poslancom SR.

Ak by Národná rada SR nevzala do úvahy požiadavky Gazdovskej obrody, ďalších pôdohospodárskych združení a občanov so záujmom o vlastnú zem, budeme o tejto veci žiadať všeľudové hlasovanie a teda referendum. Lepšie by však bolo, keby sme spoločnými silami zapôsobili tak, aby pôda sa stala v máji ústavne chránenou hodnotou a naplnili sa aj ďalšie požiadavky našej výzvy.

Pripojujeme aj odkaz na Žiarislavov vstup na Slobodnom vysielači:
Žiarislav hosťom Borisa Koróniho v prvej línii: Potrebujeme ústavnú ochranu pôdy?
https://soundcloud.com/slobodnyvysielac/v-prvej-linii-2017-04-11-narod-spi-vlastna-zem-ho-nezaujima-potrebujeme-ustavnu-ochranu-pody