Správa

Zatiaľ finálny návrh na zmeny NV 359 a 360/2011

27.01.23 11:36
Kategória: Úvodná stránka

27.1.2023 sme zaslali na Vládu SR, MPaRV SR a NRSR zatiaľ finálny návrh  zmien Nariadení vlády č.359 a č.360/2011,ktoré vypracoval Ekotrend Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva zastúpený Zuzanou Homolovou

v spolupráci s :

EcoIPROVIN Slovakia zastúpené Ľubomírou Kakalíkovou

Farmárske fórum zastúpené Jánom Martonom

Iniciatíva poľnohospodárov IPIF zastúpená Jánom Cenknerom

Vidiecka platforma zastúpená Annou Balkovou

Združenie mladých farmárov - ASYF zastúpený Mariánom Glovaťákom

Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska zastúpené Jánom Jelenom

Združenie vlastníkov pôdy a farmárov Slovenska zastúpené Jaroslavom Jánošom

Združenie vlastníkov pôdy a rodinných fariem zastúpené Petrom Sochom