Správa

Zaslanie návrhov zmien pri predaji z dvora

17.02.23 21:35
Kategória: Úvodná stránka

Dňa 14.2.2023 sme zaslali na Úrad vlády SR dokument "Definície k návrhu nariadenia vlády o miestnej potravinovej schéme a dodávaní spracovaných potravín z vlastnej pestovateľskej a/alebo chovateľskej činnosti", v ktorom okrem iného definujeme zabíjanie zvierat na farme pre domácu súkromnú spotrebu s možnosťou prípravy a spracovania čerstvého mäsa a výrobkov pre konečného spotrebiteľa, ktorý na spracovaní participuje, ako i rozsah požiadaviek na spracovateľský priestor v duchu návrhu kódexu miestnej potravinovej schémy, ktorý je predmetom prihlásenia sa účastníkov k tomuto dokumentu.

Dokument bol odkonzultovaný a podporený týmito partnerskými organizáciami :EcoIPROVIN Slovakia Rúbaň, Farmárske fórum Košice,  IPIF Iniciatíva poľnohospodárov Gyňov, ASYF Združenie mladých farmárov Oravská Polhora, ZVPAS Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska Levice, ZVPFS Združenie vlastníkov pôdy a farmárov Slovenska Haniska,  ZVP&RFS Združenie vlastníkov pôdy a rodinných fariem Slovenska Hruštín

17.2.2023 sme na Úrad vlády SR, MPaRV SR a NR SR zaslali mail s tým, že očakávame vytvorenie predbežnej informácie podľa čl. 10 legislatívnych pravidiel vlády, kde budú definované 

- základné ciele a tézy pripravovaného právneho predpisu, - zhodnotenie súčasného stavu a 

- spôsob zapojenia verejnosti do tvorby jeho návrhu.

Stále veríme, že kompetentní budú kompetentní.