Správa

Zápis SHR do www.slovensko.sk

01.05.24 19:14
Kategória: Úvodná stránka

V prílohách nájdete dokumenty, ktoré je potrebné vyplniť, podpísať, overiť podpis a spolu s overenou kópiou SHR zaslať na adresu:
  
 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
 Tower 115, Pribinova 25, P.O.BOX 5, 810 08 Bratislava
  
 Urobte to dnes, najneskôr zajtra, pretože majú 10 dní na zápis, tak aby sa všetko stihlo do 15 mája.