Správa

Webinár pre poľnohospodárov

03.06.21 19:46
Kategória: Úvodná stránka

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj organizovala 7.6.2021 o 9:30 cez ZOOM webinár v súvislosti s pripravovanými výzvami pre podopatrenia 4.1, 4.2, 6.3 a 16.3.

 

Cieľom webinára bolo informovať/pripraviť poľnohospodárske subjekty na pripravované výzvy tak, aby mohli možno rozmýšľať nad svojimi zámermi, partnerstvami a lepšie tak plánovať.

 

viac info : Pripravované výzvy pre poľnohospodárov na rok 2021 v rámci PRV SR 2014 - 2020 - Aktuálne informácie - Národná sieť rozvoja vidieka SR (nsrv.sk)