Správa

Vyhlásenie súťaže BIOFARMA ROKA 2023

01.01.23 09:34
Kategória: Aktuality

Súťaž  BIOFARMA  ROKA  2023

 

Vyhlasovateľ: EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva

Cieľ súťaže: Propagácia ekologickej poľnohospodárskej výroby  a výrobcov biopotravín

Termín súťaže : 1.1.2023 –31.10.2023

Priebeh súťaže:

Súťaž prebehne v dvoch kolách :

1/ kontrolné organizácie EPV ( Naturalis SK s.r.o. a BIOKONT SK s.r.o. ) navrhnú nominácie

Podmienky nominácie :

- nominovaný je v systéme kontrolovanej ekologickej poľnohospodárskej výroby,

- má vysporiadané záväzky voči  kontrolnej organizácii,

- nemá zistené nezhody voči pravidlám kontrolovanej ekologickej poľnohospodárskej výroby,

- nemá uložené  sankcie.

2/ odborná komisia rozhodne o víťazovi

 

Zloženie odbornej komisie :

- Ing. Ján Haluška, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

- zástupca ÚKSÚP Bratislava

- zástupca Naturalis SK s.r.o. Bratislava

- zástupca BIOKONT CZ s.r.o.

- predseda EKOTREND Slovakia

- Ing. Klaudia Medalová, CEA Trenčín, www.biospotrebitel.sk

- Ing. Eva Stručková, PRAX s.r.o. Trnava

- víťaz z roku 2022

 

Ocenenie BIOFARMA ROKA 2023 bude slávnostne odovzdané počas  konania  celoslovenskej ekologickej konferencie v októbri  2023 v Liptovskej Tepličke.

 

Odmena pre víťaza: Výherca získa diplom a možnosť používať logo „Biofarma roka 2023“  a zvýhodnenú prezentáciu v každoročnom kalendári Zväzu Ekotrend Slovakia.

Víťazná biofarma bude medializovaná na stránke www.ecotrend.sk a v slovenských médiách.

Zodpovedná osoba :Zuzana Homolová , ecotrend@ecotrend.sk, 0905/580141