Správa

Vláda SR na výjazdovom rokovaní schválila pomoc pre agrosektor

24.04.24 10:54
Kategória: Úvodná stránka

Predchádzajúce vlády Matoviča, Hegera a Ódora spôsobili závažné problémy v Pôdohospodárskej platobnej agentúre pri vyplácaní priamych platieb. Na aktuálnu situáciu v sektore pôdohospodárstva preto reaguje vláda SR, ktorá na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v Dolnej Krupej farmárom uznesením garantovala, že financie, ktoré im patria určite dostanú a tiež deklarovala, že poľnohospodárom nehrozia sankcie za nesplatenie úverov a leasingov. Predseda vlády Robert Fico a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč predstavili aj päť pilierov pomoci pre slovenských poľnohospodárov.

„Prvýkrát v histórií vláda zasadala na poľnohospodárskom družstve, čím vyslala jasný signál, že agrosektor je jednou z jej jasných priorít,“ vyhlásil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) denne vydáva rozhodnutia o priamych platbách pre poľnohospodárov. Vedenie agrorezortu vynakladá maximálne úsilie na stabilizáciu situácie spôsobenú oneskorením vyplácania. „Každý, kto tvrdí, že by vyplatil priame platby poľnohospodárom hneď, keby bol na našom mieste, hrubo zavádza a riskuje väzenie, lebo by konal protizákonne,“ povedal minister Takáč. Priame platby pochádzajú z finančných prostriedkov EÚ, vyplácajú sa na základe pravidiel nastavených z Bruselu a sú priamo viazané na Spoločnú poľnohospodársku politiku. Nepripravenosť Slovenska z minulosti spôsobuje oneskorenie vyplácania priamych platieb a minister s podporou vlády SR prichádza s konkrétnymi krokmi, ktoré zastabilizujú situáciu v pôdohospodárstve.

Opatrenia na dočasné preklenutie situácie, ktorú poľnohospodárom spôsobuje oneskorenie platieb z PPA:

 1. Bezúročná pôžička

  Vláda vytvára nástroj pre poľnohospodárov na preklenutie obdobia do vyplatenia priamych platieb. Poľnohospodárom, ktorí ešte nemajú vyplatené priame platby, poskytneme zo zákona návratnú bezúročnú pôžičku zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. „Vláda prijala uznesenie na skrátené legislatívne konanie, aby sa poľnohospodári dostali k peniazom čo najskôr,“ vyhlásil minister Takáč. Na túto pomoc je alokovaná čiastka až do výšky 250 miliónov eur, čo je zhruba suma, na ktorú slovenskí farmári čakajú. „V prípade, že pani prezidentka zákon podpíše, mohol by platiť od mája,“ konkretizuje minister Takáč. Poľnohospodári, ktorých sa bezúročná pôžička týka, budú môcť kontaktovať priamo Slovenskú záručnú a rozvojovú banku na kontaktných číslach uvedených na webstránke.

 2. Garancia bankám a leasingovkám

  Vláda SR garantuje bankovým a leasingovým spoločnostiam, že priame platby za minuloročnú kampaň budú poľnohospodárom vyplácané aj po 30. júni 2024. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyslalo apel na tieto spoločnosti, aby neprispievali k politicky motivovanej destabilizácii agrosektoru, a aby poľnohospodárom bez následkov predĺžili dobu splatnosti úverov a leasingov do 30. septembra 2024, čo predstavuje konečný termín vyplatenia priamych platieb.

Ďalšie opatrenia:

 1. Predĺženie odvodových úľav

  Prax ukázala, že zavedenie odvodových úľav do výšky 750 eur prispelo k znižovaniu cien potravín a celkovo pomohlo zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárstve. Vláda SR preto zaviazala ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v súčinnosti s ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pripraviť predĺženie aktuálne platného dočasného finančného rámca EÚ až do 31. decembra 2024.

 2. Schéma štátnej pomoci

  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka má aktuálne Schému štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine. Táto schéma s alokáciou 8 miliónov eur je v súlade s aktuálnym znením dočasného rámca a upravuje poskytovanie pomoci na jednotlivé plodiny špeciálnej rastlinnej výrob, my vypracujeme a predložíme na notifikáciu schému štátnej pomoci aj na podporu živočíšnej výroby vo výške 15 miliónov eur. Schéma bude upravovať poskytovanie pomoci na jednotlivé druhy hospodárskych zvierat
  so stanovením maximálnych sadzieb na dobytčiu jednotku.

 3. Personálne posilnenie PPA

  Navýšenie počtu zamestnancov Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorí zodpovedajú za kontrolu verejných obstarávaní, spracovanie žiadosti o platbu, zmenových konaní a hodnotení projektov – teda oblastí, ktorých efektívne fungovanie urýchli vyplácanie platieb poľnohospodárom.