Správa

Valné zhromaždenie

05.02.14 11:57
Kategória: Úvodná stránka

Program :            Otvorenie                                                                        PRV a perspektíva EP v rokoch 2014-2020        

                            Správa o činnosti zväzu a výsledku hospodárenia za rok 2013

                            Správa dozornej rady

                            Plán činnosti na rok 2014

                            Rozpočet hospodárenia na rok  2014

                            Akčný plán rozvoja EP do roku 2020

                            Akčný plán rozvoja rodinných fariem do roku 2020

                            Rok 2014 - Medzinárodný rok rodinného farmárčenia

                            Web stránka zväzu                                   

                            Projekt BIOFARMA  ROKA  2014

                            Projekt Dni EP 2014

                            Projekt PropagáciA BIO

                            Agrokomplex Nitra 2014

                            Vstup nových členov

                            Predstavenie kandidátov na predsedu

                            Diskusia

                            Voľba predsedu

                            Návrh uznesenia VZ

                            Záver