Správa

Valné zhromaždenie Zväzu - 16.3.2023

16.03.23 19:11
Kategória: Úvodná stránka


 

Valné zhromaždenie

Ekotrend Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva,

sa konalo dňa 16.3.2023 

v SEMA HŠ s.r.o., Sládkovičovo

Začalo obedom o 12:00 hod.

Program od 13:00 hod.:

                                                                                                                                            Otvorenie, privítanie                                                                                                                                            

Vyhlásenie víťaza súťaže BIOFARMA ROKA 2022

Voľba pracovných orgánov   

Schválenie programu 

Kontrola uznesení posledného VZ

Správa o činnosti zväzu a výsledku hospodárenia za rok 2022   

Správa dozornej rady

Plán činnosti na rok 2023 

Rozpočet na rok 2023

Zmeny v ekologickej poľnohospodárskej výrobe 

Poradenstvo        

Návrh kandidátov na predsedu a predsedníctvo        

Diskusia     

Voľba predsedu a predsedníctva    

Návrh uznesenia VZ     

Záver

https://www.ecotrend.sk/prihlaska-vz-2023