Správa

Valné zhromaždenie Ekotrend Slovakia - zväz ekologického poľnohospodársva 2017

01.03.17 19:48
Kategória: Úvodná stránka

Pozvánka na Valné zhromaždenie

Ekotrend Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva,
ktoré sa uskutoční dňa 23.3.2017 v čase od 10:00 do 16:00 hod.
v Strednej odbornej škole záhradníckej, Brezová 2, 921 01 Piešťany

Program:                                                                                                              

 • Otvorenie                                                                                                                  
 • Voľba pracovných orgánov                                                                               
 • Schválenie programu                                                                                          
 • Kontrola uznesení posledného VZ                                                                          
 • Správa o činnosti zväzu a výsledku hospodárenia za rok 2016                                
 • Správa dozornej rady                                                                                              
 • Plán činnosti na rok 2017                                                                                
 • Rozpočet na rok 2017                                                                                            
 • PRV a ekologické poľnohospodárstvo v rokoch 2014-2020                                    
 • Nové nariadenie EÚ pre ekologickú poľnohospodársku výrobu (EPV)          
 • Poradenstvo v EPV                                                                            
 • Novelizácia NV 75/2016                                                                            
 • Odbyt bioproduktov a biopotravín                                                             
 • Web stránka zväzu a jeho členov                                                           
 • Návrh na úpravu stanov                                                                                  
 • Návrh rokovacieho poriadku                                                               
 • Schválenie volebného poriadku                                                                    
 • Diskusia                                                                                                  
 • Voľba predsedu, predsedníctva a dozornej rady Zväzu                                  
 • Návrh uznesenia VZ                                                                                  
 • Záver

Váš záujem o účasť oznámte,prosím, obratom na ecotrend@ecotrend.sk.

Tešíme sa na vás !

                                               S pozdravom

 

                                                                                              Zuzana Homolová