Správa

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb

12.04.23 08:06
Kategória: Úvodná stránka