Správa

UPOZORNENIE - Prílohy k žiadostiam o podporu - blížia sa konečné termíny na podanie !

27.09.23 19:12
Kategória: Úvodná stránka

1. pre Žiadosť o podporu v rámci celofarmovej ekoschémy je potrebné
a, do 30. septembra doložiť doklad o nákupe zmesi pre opeľovače (príloha P2-3)pokiaľ ste to
neurobili pri podávaní žiadosti
b, do 15. októbra zaslať evidenciu pasenia – pastevný denník (P2-4) min 0,3 DJ zaťaženie TTP počas
pastevnej sezóny.(P2-4)
2. pre Žiadosť o viazanú podporu príjmu na pestovanie vybraných druhov bielkovinových
plodín
je potrebné
do 30 septembra doložiť doklad o nákupe osiva ,dodací list aj pre plochy osiate v minulom období
(napr. lucerka doklad musí doložiť opakovane aj keď bola siata 3 roky dozadu P2-6 )
3. pre Žiadosť o viazanú podporu príjmu na pestovanie vybraných druhov ovocia a pre
Žiadosť o viazanú podporu príjmu na pestovanie vybraných druhov zeleniny je potrebné
do 30. septembra -potvrdenie o nákupe osiva /náveska
do 30. septembra – zmluvu so spracovateľom