Správa

UPOZORNENIE - 14.-15.12.2022 - Kurz Agroenvironmenálno-klimetické opatrenie, Agroinštitút Nitra

12.12.22 08:57
Kategória: Úvodná stránka

Kurz je povinný pre všetkých, ktorí žiadajú platbu na Agroenvironment a nemajú osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu na Agroinštitúte v rokoch 2014-2021.

Nariadenie 75/2015 §59a ods.4 (v kontexte prechodného obdobia 2021-2022):

(4) Žiadateľ o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. c), ktorý neabsolvoval školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 v programovom období 2014 – 2020 a ktorý nezaslal platobnej agentúre potvrdenie o absolvovaní školiaceho kurzu podľa § 19 ods. 15, je povinný absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 14 najneskôr do konca prvého roka a zaslať platobnej agentúre potvrdenie o absolvovaní školiaceho kurzu podľa § 19 ods. 15.

Kalendár školení | Agroinštitút Nitra, štátny podnik (agroinstitut.sk)