Správa

Terra madre Balkán

06.06.16 15:42
Kategória: Úvodná stránka

V dňoch 2.-5.6.2016 sme sa v albánskej Tirane zúčastnili Terra madre Balkán. Toto stretnutie sa skladalo z verejného trhu, ktorého sa zúčastnili farmári z jednotlivých balkánskych krajín a 1.vedeckej konferencie na Balkáne zaoberajúcej sa malými farmármi a remeselnou výrobou potravín.