Správa

Súťaž BIOFARMA ROKA 2016

04.11.16 18:35
Kategória: Úvodná stránka

Víťazom súťaže BIOFARMA ROKA 2016 je Pospo s.r.o. Láb.

 

Pospo, s.r.o. Láb (www.pospolab.sk) sú v systéme kontrolovaného ekologického poľnohospodárstva od roku 2005. Hospodária na 1278 ha, z toho 1078 ha  OP, 200 ha TTP. Venujú sa chovu hovädzieho dobytka a pestovaniu obilnín - pšenica, raž, jačmeň, ovos, tritikále, kukurica, kukuričná siláž, senáž, seno lúčne, slnečnica.                              

Ocenenie BIOFARMA ROKA 2016 bolo slávnostne odovzdané počas  konania Konferencie k svetovému dňu potravín 4.11.2016 v Agroinštitúte Nitra.

Víťazovi blahoželáme !

 

 

Doterajší víťazi :

2009 - IGET Lipany  / www.iget.sk

2010 - PD Važec / www.ekofarmavazec.sk

2011 - Agrokarpaty Plavnica s.r.o. / www.agrokarpaty.com

2012 - PPD Liptovská Teplička / www.ppdliptovskateplicka.sk

2013 - Oľga Apoleníkova SHR, Pružina / www.salaspruzina.sk

2014 - Boris Baláž SHR, Sklené

2015 - SEMA HŠ s.r.o., Sládkovičovo / www.sema.sk

 

Pravidlá súťaže :

Vyhlasovateľ: EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva

Cieľ súťaže: Propagácia ekologického poľnohospodárstva a biopotravín v radoch širokej spotrebiteľskej verejnosti.

Termín súťaže : 1.3.2016 –15.10.2016

Priebeh súťaže:

Súťaž prebehlo v dvoch kolách

  1. Do súťaže sa mohla prihlásiť farma, ktorá :

- je v systéme kontrolovanej ekologickej poľnohospodárskej výroby

- má vysporiadané záväzky voči  kontrolnej organizácii

- nemá nezhody voči pravidlám kontrolovanej ekologickej poľnohospodárskej výroby

- nemá uložené  sankcie

- zorganizovala v období 1.3. – 15.10.2016 akciu/akcie  pre laickú verejnosť

- poslala o akcii/akciách na Zväz ekologického poľnohospodárstva EKOTREND Slovakia mailom, faxom alebo poštou  text v rozsahu jednej A4 a minimálne 3 ks fotografií z akcie

 

       2.    O víťazovi rozhodla odborná komisia v zložení :

1. Ing. Ján Haluška, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

2. Ing. Juliana Schlosserová, CSc., ÚKSÚP Bratislava

3. Ing. Jaroslav Drobný, Naturalis SK s.r.o. Bratislava

4. Zuzana Homolová, predsedníčkaa Zväzu ekologického poľnohospodárstva EKOTREND Slovakia

5. Ing. Klaudia Medalová, www.biospotrebitel.sk

6. Ing. Eva Stručková, SOŠ záhradnícka Piešťany

7 . Ing. Marián Halmeš, SEMA HŠ Sládkovičovo, víťaz  Biofarmy roka 2015

Odmena pre víťaza: Výherca získal diplom a možnosť používať logo „Biofarma roka 2016“ .