Správa

Stretnutie na MŠ SR

12.05.17 22:00
Kategória: Úvodná stránka

Dňa 12.5.2017 sa konalo pracovné stretnutie so štátnou tajomníčkou MŠ SR p.Oľgou Nachtmannovou.

Témy stretnutia :

- verejné obstarávanie vs. uprednostňovanie lokálnych/regionálnych, čerstvých/sezónnych a BIOpotravín (podpora myšlienke zavedenia Národného katalógu potravin do praxe v školských jedálňach)


- možnosť voľby jedál v školskom stravovaní 


- využívanie produkcie školských záhrad v školskej jedálni (metodické usmernenie, za akých podmienok je to možné)


- potreba viac rozvinúť medzisektorovú a medzirezortnú spoluprácu ohľadom vylepšenia systému školského stravovania v koordinácii zástupcov rezortov pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, školstva, životného prostredia, zdravotníctva, zástupcov ich odborných organizácií, zástupcov rodičov a zástupcov mimovládnych organizácií, aktívnych v tejto téme