Správa

Sťažnosť na nečinnosť Obvodných pozemkových úradov

02.06.21 18:16
Kategória: Úvodná stránka

Podporili sme sťažnosť zväzov ( Iniciatíva poľnohospodárov Slovenska, Združenie mladých farmárov na Slovensku, Ekotrend Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva, Združenie vlastníkov pôdy a rodinných fariem Slovenska ) na nečinnosť Obvodných pozemkových úradov a vyzvali MV SR a MPaRV SR na urýchlené vyriešenie kompetencií a odstránenie prieťahov.