Správa

Seminár "Rodinná ekofarma - ukážka dobrej praxe"

15.08.21 21:23
Kategória: Úvodná stránka

Program  :

09:00 - 09:15 / otvorenie, predstavenie prešovskej antény NSRV

09:15 - 10:15 / Ekologická poľnohospodárska výroba v prechodnom období PRV 2014-2020, Z.Homolová

10:15 - 11:15 / Predaj z dvora – Z.Homolová

11:15 - 12:45 / Obehové hospodárstvo – A.Homola

12:15 - 13:15 / prestávka na občerstvenie

13:15 - 15:15 / exkurzia na farme AFRA Odorica (lieč.rastliny,ošípané,hydina) – A.Homola

15:30 – 17:00 / diskusia