Správa

Seminár Klimatická zmena a poľnohospodárstvo

12.04.22 20:03
Kategória: Úvodná stránka

Dňa 20.4.2022 o 13:00 sa v historickej účelovej budove Východoslovenského múzea v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2 uskutočnil seminár Klimatická zmena a poľnohospodárstvo.

 

 

Program:

13:00 Klimatická zmena na východnom Slovensku – príčiny klimatickej zmeny a jej súčasné a očakávané prejavy v priestore východného Slovenska.

RNDr. Pavel Šťastný, CSc.

 

13:35 Vplyv klimatickej zmeny na poľnohospodárstvo – úrodnosť pôdy, sucho, erózia.

Prof. Ing. Jozef Vilček, PhD., doc. RNDr. Gabriela Barančíková, CSc.

 

14:10 Invázne rastliny – problémy spojené s ich šírením a návrhy na riešenie.

RNDr. Eva Sitášová, PhD., botanička

 

14:45 Diskusia

 

15:00 V moci noci – výstava o sovách, ktoré hniezdia na Slovensku – komentovaná prehliadka s autorom výstavy RNDr. Miroslavom Draveckým.

 

 

Seminár organizovala Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach a so Zväzom ekologického poľnohospodárstva Ekotrend Slovakia.

 

Išlo o súčasť projektu OSA, spolufinancovaného Európskou úniou v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.