Správa

Seminár Ekologická poľnohospodárska výroba - legislatíva a kontrola

28.09.17 09:48
Kategória: Úvodná stránka

Dňa 27.9.2017 sa v Liptovskej Tepličke - Penzóne Dolinka uskutočnil seminár pre všetkých začínajúcich ekologických poľnohospodárov, ako i pre všetkých záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo.

Program :

9,30 – 10,00 : prezentácia

10,00 – 12,00 : legislatíva pre EPV (Mgr. Lucie Ťapušová – ÚKSÚP, riaditeľka  odboru ovocinárstva a EPV)- www.uksup.sk

12,00 - 12,30 : predstavenie Agentúry pre rozvoj vidieka - www.nsrv.sk

12,30 – 13,00 : obed

13,00 – 15,00 : kontrola v EPV ( Ing. Jaroslav Drobný – NATURALIS SK, riaditeľ inšpekčnej organizácie zaoberajúcej sa kontrolou a certifikáciou v oblasti EPV)- www.naturalis.sk