Správa

Seminár Aktuálne výzvy PRV

20.01.18 20:34
Kategória: Úvodná stránka

Pozvánka na seminár

 Aktuálne výzvy Programu rozvoja vidieka

 

Termín : 28.1.2018

Mieso konania : Ranč pod Spišským hradom F&A&H,

                           Hodkovce 14, 053 61 Žehra

                           GPS: N 48.991741° E 20.779932°  

Cena  za osobu  :  člen Ekotrend Slovakia    -  0.- eur

                              nečlen                              - 10.- eur

V cene je zahrnuté : školné, občerstvenie a obed

Program :

09:00 - 10:00        prezentácia

10:00 - 12:00        výzva 6.3 / malý farmár - napíšme si projekt sami

12:00 - 13:00        obed

13:00 - 14:00        výzva 6.1 / mladý farmár - krok za krokom                    

14:00 - 15:00        novela zákona 504/2003 o nájme pozemkov, novela zákona o                                     obhospodarovaní  pozemkov v náhradnom  užívaní

15:00 - 16:00        diskusia

Lektor : Zuzana Homolová                          

***************************************************************

Prihláška na seminár

Priezvisko, meno, titul ..................................................................................

 

Názov firmy .................................................................................................

 

Adresa...........................................................................................................

 

Kontakt tel....................................................mail..........................................

 

Člen zväzu                      áno                        nie

 

Čiastku ..............................-euro som uhradil / uhradila na : IBAN

 

 SK31 0200 0000 0011 7101 3556,        VS 2812017,             KS 0308

 

V .................................dňa......................podpis...........................................