Správa

Regionálne informačno-poradenské pracoviská IZPI

16.10.23 22:05
Kategória: Aktuality

https://izpi.sk/sk/regionalne-informacno-poradenske-pracoviska


Regionálne informačno-poradenské pracovisko Bratislava
Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
PhDr. Lucia Roninová, mobil: 0905 262 389, e-mail: roninova@izpi.sk, bratislava@izpi.sk
Zástupca Ekotrendu Slovakia – Ing. Martin Ondika, mobil: 0908 400309, e-mail:
martin.ondika@seznam.cz


Regionálne informačno-poradenské pracovisko Trenčín
Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín
Ing. Petra Pipíšková, PhD., mobil: 0905 262 319, e-mail: pipiskova@izpi.sk, trencin@izpi.sk
Zástupca Ekotrendu Slovakia – Ing. Petra Říhová, mobil: 0905 434 691, e-mail: ovosad@gmail.com


Regionálne informačno-poradenské pracovisko Košice
Moyzesova 1044/18, 040 01 Košice
Ing. Erika Begalová, mobil: 0917 838 893, e-mail: begalova@izpi.sk, kosice@izpi.sk
Zástupca Ekotrendu Slovakia – Ing. Milan Baránik, mobil: 0902 081 180, e-mail:
m_baranik@yahoo.com


Regionálne informačno-poradenské pracovisko Prešov
Obrancov mieru č. 6, 080 01 Prešov
JUDr. Adriana Tkáčová, mobil: 0917 658 756, e-mail:  tkacova@izpi.sk , presov@izpi.sk
Zástupca Ekotrendu Slovakia – MVDr. Ján Marton, mobil: 0917 907 728, e-mail: sqsasro@gmail.com