Správa

Pracovné stretnutie so štátnam tajomníkom MPaRV SR a poslancami NR SR

26.06.22 09:43
Kategória: Úvodná stránka

Dňa 24.6.2022 sa konalo na pôde MPaRV SR pracovné stretnutie Zväzu Ekotrend Slovakia so štátnym tajomníkom MPaRV SR Martinom Kováčom a poslancami NR SR Milanom Kuriakom a Petrom Vonsom. Hlavnou témou stretnutia bola aktuálna situácia v predaji z dvora. Sľúbili, že naše návrhy na riešenie budú skúmať a nasledujúci termín na rokovanie nastavili na september (!). V ďalšom čase sme sa venovali okrem iného aj problémom v SPF a zmenách v EPV , ktoré nastali po 1.1.2022. Tu sme sa dohodli, že budeme  komunikovať operatívne online a keď to bude potrebné, tak sa stretneme prezenčne.