Správa

Pracovné stretnutie na MPaRV SR 1/2024

22.01.24 19:20
Kategória: Úvodná stránka

16.1.2024 sme boli na MPaRV SR. Témami stretnutia boli - Štátna veterinárne a potravinová správa SR, samonálety a poradenstvo. Veríme, že toto stretnutie s novým vedením nášho ministerstva bude začiatok ústretovej spolupráce.