Správa

Pracovné stretnutie k pripravovanej výzve na podopatrenie 4.1

12.01.22 20:06
Kategória: Úvodná stránka

Dňa 13.1.2022 sme sa na MPaRV SR aktívne zúčastnili pracovného stretnutia k pripravovanej výzve na podopatrenie 4.1 „Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov“ .