Správa

Pracovné stretnutia členov predsedníctva

04.06.20 18:59
Kategória: Úvodná stránka

2.6.2020 :

- s Martinom Feckom - štátnym tajomníkom MPaRV SR 

- s Rudolfom Trebatickým - riaditeľom odboru neprojektových podpôr PRV Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPaRV SR 

- s Jánom Haluškom - štátnym radcom odboru neprojektových podpôr PRV Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPaRV SR 

- s Jaroslavom Karahutom - predsedom poslaneckého výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie 

- s členmi Zväzu - rodinným vinárstvom http://www.vinkovic.sk/

 

3.6.2020 :

- s Janou Vargovou - riaditeľkou Odboru ovocinárstva a EPV ÚKSÚP 

- s Vladimírom Sirotkom - prezidentom Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov

- so Stanislavom Šlhárom a Stanislavom Baxom - vedúcim odboru technologických inovácií a spolupráce s praxou NPPC VÚP, Biocentrum Modra

Stretnutí sa zúčastnili : Zuzana Homolová, Miloš Homola, Maroš Kminiak a Ľubomír Pastucha.