Správa

Pracovné stretnutia 2 2020

06.02.20 21:07
Kategória: Úvodná stránka

V dňoch 5. a 6.2.2020 sme uskutočnili pracovné stretnutia :

MPaRV SR - s štátnym radcom p. Jánom Haluškom

ÚKSÚP - s p. riaditeľkou Janou Vargovou