Správa

Podpora novele zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov

10.10.17 20:35
Kategória: Úvodná stránka
Ekotrend Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva a Gazdovská obroda podporujú navrhovanú novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, ktorú pripravilo Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Zrušenie automatickej obnovy nájomných vzťahov (zrušenie predĺženia zmluvy – prolongácie, bez súhlasu nájomcu), ktoré obsahuje navrhovaná novela, by mohol byť jedným z dôležitých krokov vedúcich k tomu, aby sa uľahčil prístup vlastníkov k pôde, ktorú vlastnia, ale nemôžu ju využívať. Zároveň by to prispelo k rozvoju vyváženejšej pôdohospodárskej činnosti. Vítame snahy o sprehľadnenie vlastníckych a nájomných vzťahov a vyjadrujeme podporu v krokoch vedúcich k vytvoreniu priaznivejšieho ovzdušia pre rozvoj rodinných hospodárstiev (gazdovstiev, fariem). Tieto prirodzené hospodárstva utrpeli nielen obdobím socialistickej kolektivizácie, ale potom aj prechodom od družstiev  rovno k veľkopodnikateľskému prostrediu. Stalo sa tak bez jeho vyváženia základnými rodinnými  hospodárskymi jednotkami, ktoré by mohli zlepšiť stav potravinovej bezpečnosti našej krajiny. Preto vyzývame ku zmene – k zlepšeniu súčasného právneho stavu a k vytvoreniu lepšej a účinnejšej pôdohospodárskej stratégie .

Za Ekotrend  Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva Zuzana Homolová

Za združenie prírodných hospodárov Gazdovská obroda  Miroslav Švický