Správa

Plán činnosti na rok 2023

01.04.23 17:21
Kategória: Úvodná stránka

Január - pracovné stretnutia na MPaRV SR, ÚKSÚP, SPF, NR SR, IZPI,...

Február - návrhy legislatívnych zmien

Marec - Valné zhromaždenie Zväzu

Apríl - Jarná slávnosť/odovzdanie ocenenia BIOFARMA ROKA 2022

Máj - exkurzia "Biodynamická farma Libichava"

Jún - exkurzia "Vinné pivnice Vinosady"

Júl - spoločný výstup na Kláštorisko, Slovenský raj

August - Agrokomplex Nitra, Dožinky Dolná Ždaňa

September - "Dni ekologického poľnohospodárstva"

Október - XI. celoslovenská ekologická konferencia

November - kalendár Zväzu na rok 2024

December - Zabíjačkové majstrovstvá Zbojská