Správa

Oznámenie pre žiadateľov vo veci predkladania žiadostí na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2024

14.02.24 22:02
Kategória: Úvodná stránka

Oznámenie pre žiadateľov vo veci predkladania žiadostí na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2024

Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy oznamuje podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v zn. n. p. žiadateľom možnosť predkladania žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2024.