Správa

Oznámenie pre žiadateľov o platbu na ekologické poľnohospodárstvo na rok 2015 s chybou na register ekologických výrobcov

07.06.16 07:10
Kategória: Úvodná stránka

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dáva žiadateľom, ktorí predložili v roku 2015 žiadosť o poskytnutie podpory formou platby na ekologické poľnohospodárstvo a ktorým bolo doručené oznámenie o nesúlade vo výmerách vzťahujúce sa k tejto podpore, do pozornosti Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR...

viac info nájdete na :