Správa

Oznámenie pre prijímateľov priamych podpôr - evidencia pozemkov

04.04.23 21:05
Kategória: Úvodná stránka

https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-prijmateov-priamych-podpr-evidencia-pozemkov/11918

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom priamych podpôr, že v legislatívnom procese je nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí, výkonu kontroly a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Týmto upozorňujeme na zavádzanie novej povinnosti pre prijímateľov priamych podpôr, povinnosť k žiadosti o priame platby predkladať výpis z evidencie prenajatých a vlastných pozemkov (https://www.slov-lex.sk/<wbr />legislativne-procesy/SK/LP/<wbr />2023/102).  
PPA odporúča prijímateľom priamych podpôr pripravovať si evidenciu pozemkov už v predstihu v xlsx formáte.
Uvedené sa vzťahuje k podaniu žiadosti avšak najneskôr do 31.05.2023.