Správa

Ocenenia ekologickej výroby EÚ 2022 (The EU organic awards 2022)

23.04.22 20:21
Kategória: Aktuality

Európska komisia, Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV), Európsky výbor regiónov (VR), COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe spoločne vyhlasujú vôbec prvé ekologické ocenenia Európskej únie. Tieto ocenenia sú vyhlásené s cieľom zvýšiť povedomie o ekologickej výrobe a zvýšiť dopyt po ekologických produktoch. Ich cieľom je odmeňovať najlepších a najinovatívnejších ekologických činiteľov, čím prispievajú k znižovaniu vplyvu poľnohospodárstva na životné prostredie a klímu a k dosahovaniu stratégií EÚ v oblasti biodiverzity a z farmy na stôl. Prvýkrát ocenenie v tejto oblasti bude udelená v roku 2022.

viac info na :

aktualita | ÚKSÚP (uksup.sk)