Správa

NARIADENIE VLÁDY SR o pravidlách poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu SPP

04.01.23 10:36
Kategória: Úvodná stránka

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 29. decembra 2022,

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky účinné od 15.1.2023 :

https://www.slov-lex.sk/<wbr />pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/3/<wbr />vyhlasene_znenie.html