Správa

MPaRV srort spúšťa monitoring škôd spôsobených zverou poľnohospodárom

09.08.22 07:53
Kategória: Úvodná stránka

Link pre vyplnenie dotazníka, vrátane vysvetliviek:

https://www.mpsr.sk/aktualne/hlasenie-skod-zverou-na-polnohospodarskej-pode/17971/