Správa

Konferencia Inovácie a podpora farmárov a drobných výrobcov potravín

28.11.16 12:46
Kategória: Úvodná stránka

Termín : 6.12.2016 v čase od 10,00 hod. do 17,00 hod.

Miesto konania : Kongresové centrum SPU v Nitre

Konferencia sa konala pod záštitou  ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   pani Gabriely Matečnej.

3.ročník grantovej schémy „Nadácia Tesco“ bol zameraný na podporu farmárov a malých výrobcov potravín v oblasti vyššieho stupňa spracovania vlastnej produkcie,  inovácií, bezpečnosti a kvality produktov.

  9:00 - 10:00  Tlačová konferencia spojená s ochutnávkou produktov

10:00 - 12:00             

-     Podpora rozvoja vidieka a farmárov, zdroje, prebiehajúce a očakávané výzvy, perspektíva  (MPaRV SR)

-     Stav čerpania,  posudzovania, hodnotenia a zazmluvňovania otvorených výziev   ( PPA)

-     Bezpečnosť a kontrola pri spracovaní vlastnej produkcie a priamom predaji spracovaných produktov na farmách. Príručka pre  spracovanie vlastnej produkcie na farme (ŠVPS)

-      Podpora farmárov a drobných výrobcov potravín - grant Tesco (Nadácia Tesco)

12:00 - 13:00              obed

13:00 - 15:00             

-     Inovácie – cesta k lepšiemu hospodáreniu  fariem  (S.Šilhár - NPPC - VÚP)

-     Efektívne využitie genetického potenciálu ako inovačný prvok (J.Brindza - SPU)

-     Svetový rok strukovín,  stav a potenciál pre ich pestovanie v SR (L. Pastucha - Ekotrend)

-     Ako vidí situáciu mladý farmár  (rodinná farma Vinkovič, komunitou podporované poľnohospodárstvo, aktuálna situácia v EÚ - vystúpenia mladých farmárov)

15:00 – 17:00             Diskusia, záver 

Každý, kto prišiel v kroji, dostal darček !

Bol aj stôl hojnosti na ochutnávku farmárskych produktov.

Odborný program, občerstvenie a obed boli registrovaným účastníkom hradené z Nadácie Tesco, cestovné náklady si hradil každý účastník sám.

 

Kontakt na organizátorov :

doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc./garant/silhar@vup.sk/914/322 094

doc. Ing. Ján  Brindza, CSc./SPU Nitra/Jan.Brindza@uniag.sk/0905/972666

Katarína Noskovičová/projektový manažér/noskovicova@vup.sk/033/6472973

Zuzana Homolová/Zväz Ekotrend Slovakia/ecotrend@ecotrend.sk/0905/580141