Správa

Exkurzia po poľských ekofarmách

15.04.15 14:24
Kategória: Úvodná stránka

V dňoch 15.-18.5.2015 sa uskutočnila v rámci projektu 

Eko-logickí – Eko-turistickí – zelená turistika šancou pre rozvoj poľsko-slovenského pohraničia

exkurzia do Poľska

Organizátor : Lokalna Organizacja Turystyczna „Wrota Karpat wschodnich”                                              

Domáce partner: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze                                                                             

Zahraničný partner: Ekotrend Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva
Miesto konania : Przemysl (Poľsko) a okolie

Program :

15.5.2015   17,00 - odjazd z Námestia Majstra Pavla v Levoči                      22,00 - príjazd do Przemyslu

16., 17., 18.5.2015 - exkurzia   na ekofarmy  a agroturistické zariadenia                                                   

18.5.2015   14,00 - odjazd z Przemyslu                                                              19,00 - príjazd do Levoče

Doprava, ubytovanie a strava pre prihlásených účastníkov zabezpečená v rámci projektu.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu (10%) prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.