Správa

Európske ocenenie - EU Organic Awards

01.05.24 18:37
Kategória: Úvodná stránka

Možnosť získať európske ocenenie - EU Organic Awards v týchto 7. rôznych kategóriách:

 

1.       Najlepšia ekofarmárka alebo najlepší ekofarmár

2.       Najlepší ekoregión

3.       Najlepšie ekomesto

4.       Najlepší ekookres

5.       Najlepší malý a stredný podnik spracovávajúci ekologické potraviny

6.       Najlepší maloobchodný predajca ekologických potravín

7.       Najlepšia reštaurácia/služba poskytujúca ekologické potraviny

 

Prihlasovať sa je možné do 12. mája 2024

a slávnostné odovzdávanie cien je 23. septembra 2024

 

V prílohe Vám zasielam leták a viac informácií nájdete na linku:

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_en