Správa

Euractiv.sk - hodnotenie Richarda Takáča do čela agrorezortu a do čoho by sa mal nový minister vrhnúť najskôr

31.10.23 17:56
Kategória: Úvodná stránka

https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/mlady-pragmatik-bez-polnohospodarskej-minulosti-experti-hodnotia-noveho-ministra-takaca/

Experti z agropotravinárskeho sektora hodnotia nomináciu Richarda Takáča do čela agrorezortu a do čoho by sa mal ako minister vrhnúť najskôr:

Maroš Kminiak, predseda Zväzu ekologických poľnohospodárov

1. Richard Takáč sa dlhodobo v problematike poľnohospodárstva angažuje ako mladý ambiciózny človek, ktorý si nenesie za sebou poľnohospodársku minulosť. Môže byť prínosom najmä v tom že si vypočuje všetky strany vidieka a až potom urobí záver.

Vo funkcii od neho očakávame zjednodušenie procesov čerpania finančných prostriedkov. Ďalej aj zjednotenie taxonómie štátnych inštitúcií vrátane ich vzájomného prepojenia a reštrukturalizáciu štátnej veterinárnej správy.

2. Prioritou by mala byť decentralizácia Slovenského pozemkového fondu a sprístupnenie pôdy tým podnikateľom, ktorí zamestnávajú ľudí v regióne. Tiež nastavenie systému vo vyhodnocovaní a čerpaní projektov. Zjednotiť smerovanie poľnohospodárstva a životného prostredia tak, aby si uvedené ministerstvá neprotirečili. Presadiť zelené obstarávanie do praxe. Pokiaľ priame platby prevyšujú súčet miezd a odvodov viac ako dvakrát, zastropovať takýto subjekt na konečného užívateľa výhod.