Správa

Dôležité najnovšie nariadenia vlády

12.12.22 11:06
Kategória: Úvodná stránka

Dôležité najnovšie nariadenia vlády:

ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality
https://www.slov-lex.sk/<wbr />pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/<wbr />435/vyhlasene_znenie.html

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
https://www.slov-lex.sk/<wbr />pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/<wbr />436/vyhlasene_znenie.html

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/<wbr />pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/<wbr />437/vyhlasene_znenie.html