Správa

9.-10.11.2023 - XI. Celoslovenská ekologická konferencia

09.11.23 20:28
Kategória: Úvodná stránka

Zväz ekologického poľnohospodárstva EKOTREND
pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR a
Inštitútom znalostného pôdohospodárstva a inovácií
organizovali :
„XI. Celoslovenská ekologická konferencia“

miesto konania -  Penzión Dolinka Liptovská Teplička
termín : dňa 10.11. 2023
Program :

09:00 - 09:30 Prezentácia
09:30 - 10:30 Prezentácia Národnej siete rozvoja vidieka SR a Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií ( zástupca IZPI )
10:30 - 11:30 Ekologická poľnohospodárska výroba v programovom období 2021-2024 ( zástupca MPaRV SR)

info z MPaRV SR zaslané Ing. Rudolfom Trebatickým mailom :

Základné informácie o intervencii EP a žiadostiach podaných v roku 2023:

1.       Všetky oprávnené žiadosti podané v roku 2023 o zaradenie do podpory na EP budú akceptované (t.z. že nebudú uplatňované žiadne výberové kritériá). A to platí aj pri kombinačných platbách.

2.       Podľa informácií od PPA oznámenia o zaradení do intervencie EP na roky 2023 -2027 budú zasielané žiadateľom pravdepodobne až začiatkom  roku 2024.

3.       Platby za rok 2023 budú vyplácané v roku 2024 na jednotlivé kultúry vo výške tak ako sú stanovené (Vestník MPRV SR).

4.       Je takmer isté, že v roku 2024 bude vyhlásená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do EP (2024-2028) a to pre novožiadateľov ako aj rozšírenie záväzkov z roku 2023. Treba však uviesť, že vzhľadom na disponibilné finančné prostriedky a prípadné množstvo predložených žiadosti, môžu byť uplatnené výberové kritériá.


11:30 - 12:30 Prvý rok ekoschém – pozitíva a negatíva, potrebné zmeny
(Jozef Ridzoň – SOS)
12:30 - 13:30 Obed
13:30 - 14:30 Spracovanie ovčej vlny na ekologické hnojivá (Štefan Szöke - Rokosan)
14:30 - 16:00 Exkurzia PPD Liptovská Teplička
16:00 - 17:00 Prezentácia členov