Správa

8.2.2024 Dežerice - Seminár "Zdravá pôda - ako hospodáriť ekologicky"

31.01.24 08:25
Kategória: Úvodná stránka

Národná sieť rozvoja vidieka SR a Regionálne informačno-poradenské pracovisko Trenčín organizoval odborný seminár: "Zdravá pôda - ako hospodáriť ekologicky", ktorý sa uskutočnil dňa  08. 02. 2024 (štvrtok) o 08:30 hod. na Ranči Čierny Peter, Dežerice 332, 95703 Dežerice.

Lektori: Ing. Petra Pipíšková, PhD., Ing. Petra Říhová, Ing. Tatiana Mudráková, PhD., Ing. Milan Janoštík, Ing. Tomáš Baran, Ing. Ľubomír Marhavý, Ing. Peter Šéry, Ing. Marián Hlavačka, Peter Viktorín

Miesto: RANČ ČIERNY PETER, Dežerice 332, 95703 Dežerice
 
Témy seminára

  • Aktuálne vyhlásené výzvy z PRV SR 2014-2022 
  • Podávanie žiadostí o NFP cez slovensko.sk 
  • AGRISEM Sly - technológie pre pásové    spracovanie pôdy a bezorebné siatie – predstavenie sortimentu a noviniek
  • Medziplodiny – prínosy a riziká
  • Hospodárenie s vodou v pôdnom profile
  • Zdravá pôda a kvalitná úroda zo SAATBAU 
  • Regeneratívne poľnohospodárstvo
  • Prehliadka ranču Čierny Peter