Správa

8.12.2022 - pracovné stretnutie v NR SR

09.12.22 11:10
Kategória: Úvodná stránka

Dňa 8.12.2022 sme sa zúčastnili v priestoroch NR SR na pracovnom stretnutí, ktoré zorganizoval poslanec M.Kuriak a témou bol PREDAJ Z DVORA. Stretnutia sa zúčastnili : zamestnanci ministerstva pôdohospodárstva na čele s p. ministrom, poslanci NR SR, zamestnanci ŠVPS SR a zástupcovia Zväzov. Zo stretnutia vyplynulo, že Čierneho Petra v danej téme má ŠVPS SR s jej regionálnymi pracoviskami a je potrebná novela Nariadení vlády 359/2011 a 360/2011. Ďakujeme za prijatie a vypočutie a veríme, že v novom roku 2023 budeme v nastavenej komunikácii pokračovať.