Správa

7.5.2024 Modra / Seminár "Aktuálne výzvy z PRV SR 2014 - 2022, vinohradníctvo a vinárstvo" Doručené

07.05.24 19:39
Kategória: Úvodná stránka

Národná sieť rozvoja vidieka SR a Regionálne informačno-poradenské pracovisko Bratislava Vás pozývajú na seminár „Aktuálne výzvy z PRV SR 2014-2022, vinohradníctvo a vinárstvo“ ktorý sa uskutoční dňa  07. 05. 2024 (utorok) o 08:30 hod. Miesto: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, Kostolná 162/3, 900 01 Modra.

 

Téma stretnutia

Predstavenie Národnej siete rozvoja vidieka SR a aktuálne výzvy z PRV SR 2014-2022

Neprojektové podpory vo vinohradoch

Výzva na podporu reštrukturalizácie alebo konverzie vinohradov a výzva na podporu informačných akciách týkajúcich sa vína EÚ

Vinohradníctvo 21. storočia

Hygienické princípy a diverzifikácia možnosti spracovania hrozna

Regenerácia pôdy vo vinohrade

Alternatívna ekologická podpora rastu a ochrana viniča

 

Bližší program je uvedený v pozvánke https://aitools.<wbr />izpi.sk/zasielka/<wbr />47050010000078  spolu s linkom na prihlasovací formulár. Prosíme o vyplnenie registrácie – prihlasovacieho formulára v termíne do 03.05. 2024 (piatok) do 08:00 hodmaximálny počet účastníkov je 40. Link na prihlasovací formulár: 

https://regionalne-informacno-<wbr />poradenske-pracovisko-bratis.<wbr />reenio.sk/sk/#/term/P874827/<wbr />2024-05-07;viewMode=day

 

 *Pre prihlásených účastníkov seminára bude zabezpečený obed. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím Vás kontaktujte na emailovej adrese roninova@izpi.sk.