Správa

6.11.2023 Bratislava "Prezentácia Národnej siete rozvoja vidieka SR a Regionálneho informačno-poradenského pracoviska IZPI Bratislava"

05.11.23 16:49
Kategória: Úvodná stránka

Pozvánka s programom  - viď nižšie