Správa

4.7.2024 - seminár: „Aktuálne výzvy PRV SR 2014-2022, Ako začať v rámci ekologického poľnohospodárstva a legislatíva spracovania a predaja produktov mladých poľnohospodárov “

30.06.24 22:29
Kategória: Aktuality

Vážené dámy, Vážení páni, 

Národná sieť rozvoja vidieka SR a Regionálne informačno-poradenské pracovisko Prešov Vás pozývajú na odborný seminár:   „Aktuálne výzvy PRV SR 2014-2022, Ako začať v rámci ekologického poľnohospodárstva a legislatíva spracovania a predaja produktov mladých poľnohospodárov “                             <wbr />                    

ktorý sa uskutoční dňa: 04.07.2024

Miesto konania: ZOC KORAL, Vihorlatská 2C, 080 01 Prešov

Lektori: Mgr. Lenka Apalanaidu, Ing. Jana Vaverčáková, MVDr. Ján Marton

Program stretnutia:

08:30 – 09:00          Registrácia účastníkov

09:00 – 09:30          Aktuálne výzvy PRV SR 2014 – 2022 a predstavenie Národnej siete rozvoja vidieka SR  (Mgr. Lenka Apalanaidu)

09:30 – 11:00          Ako začať v rámci ekologického poľnohospodárstva - legislatíva, podmienky a povinnosti vo vzťahu k opatreniu 6 PRV SR 2014-2022 (Ing. Jana Vaverčáková)

11:00 – 11:15          Coffe break

11:15 – 12:30          Legislatíva výroby, spracovania a predaja produktov – informovanie zamerané na začínajúcich a mladých poľnohospodárov (MVDr. Ján Marton)

12:30 – 13:00         Diskusia

13:00  --                   Obed

Prosíme o vyplnenie registrácie – prihlasovacieho formulára na:  

https://regionalne-informacno-<wbr />poradenske-pracovisko-presov.<wbr />reenio.sk/sk/#/term/P923492/<wbr />2024-07-04;viewMode=day

v termíne do 03.07.2024 do 9:00

Max. počet účastníkov - 22

 

Pri rezervácii je potrebné kliknúť na odkaz„+ PRIDAŤ POZNÁMKU“a do poľa "Poznámka" zadať názov subjektu, za ktorého sa seminára konkrétna osoba zúčastňuje.

*Pre prihlásených účastníkov seminára bude zabezpečený obed. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím Vás kontaktujte na emailovej adrese apalanaidu@izpi.sk.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás.

S pozdravom,

Mgr. Lenka Apalanaidu

Regionálny informačno poradenský pracovník

odbor Národnej siete rozvoja vidieka SR (NSRV SR)

Regionálne informačno-poradenské pracovisko Prešov 

Obrancov mieru 6, Prešov                                   

Mobil: +421 917 658 756                                                       

Email: apalanaidu@izpi.sk