Správa

31.1.2024 Zvolen - Seminár "Aktuálne výzvy z PRV SR 2014-2022 a Nová SPP – povinnosti farmárov pri predkladaní žiadostí o priame platby"

29.01.24 19:39
Kategória: Úvodná stránka

Národná sieť rozvoja vidieka SR a Regionálne informačno-poradenské pracovisko Zvolen organizovala dňa 31.01.2024 informačný seminár: "Aktuálne výzvy z PRV SR 2014-2022 a Nová SPP – povinnosti farmárov pri predkladaní žiadostí o priame platby". 

 
Lektori: MVDr. Vanda Neuschl, Ing. Anna Balková, Ing. Mária Golecká Grnáčová

Miesto: Hotel Academic, Hviezdoslavova 13, 960 01 Zvolen

 
Program stretnutia
 
08:30 - 09:00             Registrácia účastníkov

09:00 - 09:30             Národná sieť rozvoja vidieka SR a Aktuálne výzvy z PRV SR 2014-2022 (MVDr. Vanda Neuschl)

09:30 - 10:15             Informácie k Výzve č. 72/PRV/2023 pre opatrenie č. 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie č. 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, oblasť: Obnoviteľné zdroje energie (Ing. Anna Balková)

10:15 – 10:30            Coffee break (prestávka na občerstvenie)

10:30 - 11:30             Nová SPP - povinnosti farmárov pri predkladaní žiadostí o priame platby (Ing. Mária Golecká Grnáčová)

11:30 - 12:00             Diskusia

12:00 - 12:30             Obed

 

kontakt

Regionálne pracovisko Zvolen
J. Švermu 39, 960 01 Zvolen
MVDr. Vanda Neuschl
Mobil: +421 905 261 732
E-mail:  neuschl@izpi.skzvolen@izpi.sk