Správa

30.6.2022 - Diskusia Sektorove intervencie, Veľký Biel

30.06.22 10:45
Kategória: Úvodná stránka

Vážený poľnohospodár,

nové programové obdobie 2023 – 2027 prináša pre poľnohospodárov nové možnosti podpory. Sektorové intervencie sú jednou z nich. Zameriavajú sa na podporu ovocia, zeleniny, zemiakov, mlieka a mliečnych výrobkov, bravčového mäsa, ovčieho a kozieho mäsa. Priamo motivujú k výrobe spôsobom podpory tržieb za vybrané komodity.

Podujatie na tému Sektorové intervencie – Možnosť ako podporiť produkciu sa konalo 30. júna 2022 vo Veľkom Bieli (okr. Senec).

Cieľom bolo vytvoriť priestor spoločnej diskusnej platformy medzi rezortnými inštitúciami a poľnohospodármi. Výsledkom podujatia má byť vzájomná koordinácia pri nastavení takého systému, ktorý plne rešpektuje potreby poľnohospodárov na jednej strane a európske nariadenia na strane druhej. Kritériá, ktoré si určí členský štát EÚ budú zapracované do národnej legislatívy, ktorá sa aktuálne tvorí.

 

Program podujatia, organizačné pokyny a online prihlášku nájdete aj TU.